Liên hệ

Công ty TNHH Thương Mại Hải Âu Bắc

11 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thọai: 04 3825 6789. Fax: 04 3726 3114

www.KitchenID.com.vn